Arbejdsmiljøpolitik - Welcon A/S

Go to content

Main menu:

Arbejdsmiljøpolitik

Om Welcon


Arbejdsmiljøpolitik for Welcon A/S:

WELCON A/S er opsat på at opretholde en meget høj sikkerhedsstandard internt såvel som eksternt, hvor vi udfører vores arbejde. Vi vil sikre at alle praktiske og effektive midler er på plads for at sikre arbejdsmiljø og velfærd hos vore medarbejdere, leverandører, kunder og andre som påvirkes af vore handlinger.

Det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet ligger hos den Administrerende Direktør. Endvidere er der etableret en intern sikkerhedsorganisation i henhold til den danske lovgivning. Den interne sikkerhedsorganisation består af repræsentanter fra ledelsen, mellemledere og medarbejdere, herunder den valgte tillidsmand.

Mindst 4 gange om året - eller oftere hvis nødvendigt - foretager sikkerheds-organisationen en gennemgang af sikkerheden forskellige steder på fabrikken og med forskellige medarbejdere for at kontrollere at alle arbejdsmiljøforskrifter overholdes og er opdateret. Denne gennemgang omfatter også samtaler med nogle ansatte for at høre deres vurdering og forslag til forbedringer af arbejdsmiljøet hos WELCON A/S.

Efter hver sikkerhedsgennemgang udarbejdes en liste med forslag og forbedringer. Herefter vurderes disse af sikkerhedsorganisationen, som udarbejder en handlingsplan til implementering af hvert enkelt punkt.
Sikkerhedsorganisationens tilstedeværelse og funktion giver alle medarbejdere mulighed for at få indflydelse på arbejdsmiljøet på WELCON A/S. Derfor spiller alle ansatte en meget vigtig rolle og er forpligtet til at støtte og deltage i implementeringen og den fortsatte forbedring.

Det er WELCON A/S´ politik at sætte arbejdsmiljø samt beskyttelse af miljøet lige så højt som andre forretningsaspekter.
WELCON A/S gennemgår hvert år sin arbejdsmiljøpolitik og kontrollerer at den er effektiv og i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven og ligeledes sikre at den afspejler de nødvendige ændringer og omstændigheder.


Welcon A/S er certificeret iht. OHSAS 18001.

Hensigtserklæringer vedrørende arbejdsmiljø hos WELCON A/S:


WELCON A/S anerkender og accepterer sit ansvar som arbejdsgiver ved at overholde regulativer og bekendtgørelser i lovgivningen. Firmaet vil træffe de fornødne foranstaltninger for at imødekomme disse ansvar. Der lægges i den forbindelse særlig stor vægt på følgende:

  • Så vidt det er praktisk muligt skal firmaet sikre et godt arbejdsmiljø og velfærd for alle medarbejdere ved at stille nødvendige maskiner til rådighed og vedligeholde disse, samt opretholde arbejdsstationer, arbejdsgange og arbejdsmetoder, som er sikre og uden fare for helbredet.
  • Så vidt det er praktisk muligt skal firmaet minimere risici for arbejdsmiljøet og samtidig højne sikkerheden i forbindelse med brug, lagring og transport af artikler, udstyr og forbrugsmaterialer.
  • Information, instruktion, træning og overvågning af faremomenter og risici for arbejdsmiljøet i forbindelse med forbrugsmaterialer.
  • Sikre at alle medarbejdere er instrueret om hvor mappe med leverandørbrugsanvisninger og arbejdspladsbrugsanvisninger forefindes, og at der er adgang til disse.
  • Anskaffelse af tilstrækkelig information, instruktion, træning og overvågning for at sikre arbejdsmiljøet for alle firmaets medarbejdere og andre berørte personer.
  • Foreskrive og vedligeholde arbejdsmiljøet samt adgang til og fra arbejdsstationer som er sikre og uden risici for arbejdsmiljøet.
  • Passende sikkerhedsudstyr, førstehjælps udstyr, brandslukningsmateriel og nødstopsfunktioner ved uforudset drift.
  • Kommunikation og samtaler med kunder, sikkerhedsorganisationen og tillidsmænd.

Alle ulykker, hændelser og farlige situationer vil blive undersøgt med henblik på at udarbejde og implementere forskrifter for at undgå lignende tilfælde i fremtiden.


WELCON A/S anerkender, at det primært er ledelsens opgave at sikre at alt praktisk muligt er gjort for at undgå både personskade og minimere risici for arbejdsmiljøet for alle medarbejdere. WELCON A/S er af den opfattelse, at et samarbejde med medarbejderne er vitalt for at opnå en vellykket implementering af de mål, der er en del af arbejdsmiljø-politikken. Alle medarbejdere skal huske på, at også de har en lovmæssig pligt til at optræde ansvarligt og gøre alt det de kan for at undgå skader på sig selv, kolleger og offentligheden.

Back to content | Back to main menu