Miljøpolitik - Welcon A/S

Go to content

Main menu:

Miljøpolitik

Om Welcon

WELCON A/S´ Miljøpolitik:

Beskyttelse af miljøet spiller en stor rolle i WELCON A/S´ forretningsfilosofi. Vi skal passe godt på miljøet og vi mener, at vi alle har et medansvar for, at vore børn og børnebørn kan nyde den friske luft, rent drikkevand osv.. Vi gør os nøje overvejelser om den måde, hvorpå vore egne aktiviteter, vore kunders eller leverandørers belaster miljøet.
Vi prøver i så vid udstrækning som muligt at reducere forbruget af ikke-vedvarende energi og i stedet for øge brugen af vedvarende energi, der jo som bekendt belaster miljøets livscyklus mindst muligt.

Vi sætter miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø og kvalitet lige højt.

I og med, at vi har forpligtet os til at beskytte miljøet vil vi overholde de  minimumskrav, som miljøreglerne stiller til os og endda stile mod at forbedre disse, hvor det er muligt.


Den Administrerende Direktør har ansvaret for miljøpolitikken og de udarbejdede hensigtserklæringer. Alle vore ansatte gøres opmærksomme på og fortrolige med vores miljøpolitik, som hvert år revideres som sikkerhed for at den er i overensstemmelse med miljøloven. Miljøpolitikken skal selvfølgelig også virke efter hensigten og hele tiden følge med udviklingen i firmaet såvel som i branchen generelt.


Welcon A/S er certificeret iht. ISO 14001.

WELCON A/S har et mål:

Vi vil gøre hvad vi kan for at passe på miljøet, og køber derfor vores samlede årlige elforbrug på ca. 6.000.000 kWh fra vindmøller via Eniig A.M.B.A.

WELCON A/S og dets medarbejdere har et grundlæggende medansvar for at beskytte miljøet, hvorfor vi samarbejder med eksperter i alle relevante miljøspørgsmål. Vi skal alle lære at tage de nødvendige hensyn til miljøet for kun på denne måde sikrer vi en sund udvikling og kan handle i overensstemmelse med firmaets miljøpolitik

Der vil blive lagt særlig vægt på følgende områder:

Affaldshåndtering:

Omfanget af affald vil blive holdt på et minimum. Vi benytter kun affaldsdepoter, som er kvalificeret til bortskaffelse af det specifikke affald, og alle aftagere af affald undersøges for at sikre at de overholder miljølovgivningen.

Genbrug:

Hvor muligt, vil vi igennem vores affaldshåndtering benytte aftagere som sender vores affald til genbrug.

Støj/støv:

Støj og støv undgås hvor det overhovedet er praktisk muligt for ikke at genere naboer eller offentligheden.

Overvågning af kundens specifikationer:

WELCON A/S forsøger at vælge og bruge kemikalier og materialer, som belaster miljøet mindst muligt i alle de tilfælde, hvor det rent praktisk kan lade sig gøre.

Bevarelse af energien:

WELCON A/S bruger varme og el med omtanke.

Uddannelse af medarbejdere:

WELCON A/S sikrer at alle medarbejdere overholder miljøkravene.

Overholdelse af miljøloven:

WELCON A/S overholder miljøloven og benytter sig af den bedst mulige teknologi for at beskytte miljøet.

Alle ansatte er forpligtet til at leve op til miljøpolitikken og opfordres til at komme med forslag til forbedringer.

Back to content | Back to main menu